Адвокатско дружество Бузева и партньори

Описание на дейността

Юридическо и бизнес консултиране, инвестиции, търговски сделки, M&A, сделки с недвижими имоти, обществени поръчки, енергетика

Година на създаване
1995

Служители
33

Бранш
Правни услуги

Как да ни намерите

Адвокатско дружество Бузева и партньори

бул. Цар Освободител 17А
1504 София

Telephone: 02/ 942 79 10
Fax: 02/ 942 79 11

Email: office(at)bouzevapartners.com
Homepage: http://www.bouzevapartners.com

Година на създаване
1995

Служители
33

Бранш
Правни услуги

Лице/-а за контакт

д-р Таня Бузева
Управляващ партньор

Година на създаване
1995

Служители
33

Бранш
Правни услуги