Адвокатско дружество бнт Нойперт Иванова и колеги

Описание на дейността

С десет кантори в Германия, в Централна и в Източна Европа, bnt attorneys-at-law консултира клиенти от целия свят по всички въпроси на правото, свързано с бизнеса, в държавите от този регион.

Година на създаване
2013

Бранш
Правни услуги

Как да ни намерите

Адвокатско дружество бнт Нойперт Иванова и колеги

ул. Гладстон 48
1000 София

Telephone: 02/ 980 11 17
Fax: 02/ 980 08 43

Email: info.bg(at)bnt.eu
Homepage: http://www.bnt.eu

Година на създаване
2013

Бранш
Правни услуги

Лице/-а за контакт

Мартин Нойперт
Управляващ съдружник

Стела Иванова
Управляващ съдружник

Година на създаване
2013

Бранш
Правни услуги