Адвокатско дружество Пенев

Описание на дейността

Правни услуги по отношение на банковото дело и финансите, търговския арбитраж, търговското и фирменото право, защита на конкуренцията и т.н., нотариални услуги

Година на създаване
1992

Бранш
Правни услуги

Как да ни намерите

Адвокатско дружество Пенев

ул. Аксаков 20, ет. 4
1000 София

Telephone: 02/ 930 09 70
Fax: 02/ 930 09 78

Email: info(at)penev.eu
Homepage: http://www.penev.eu

Година на създаване
1992

Бранш
Правни услуги

Лице/-а за контакт

адв. Сергей Пенев
Управляващ съдружник

Таня Пенева
Управител

Година на създаване
1992

Бранш
Правни услуги