Адвокатско дружество Димитров, Иванов и съдружници

Описание на дейността

Адвокатски услуги във всички правни области

Година на създаване
2010

Служители
3

Бранш
Правни услуги

Как да ни намерите

Адвокатско дружество Димитров, Иванов и съдружници

бул. Витоша 36, ет. 4, ап. 8
1000 София

Telephone: 0887/ 686 889

Email: contactus(at)dipartners.bg
Homepage: http://www.dipartners.bg

Година на създаване
2010

Служители
3

Бранш
Правни услуги

Лице/-а за контакт

Борислав Димитров
Управляващ съдружник

Година на създаване
2010

Служители
3

Бранш
Правни услуги