Адвокатско дружество Димитров, Петров и Ко.

Описание на дейността

Правни услуги в областта на търговското право, информационните и комуникационни технологии, интелектуална собственост, недвижими имоти, вещно право и процесуално представителство.

Година на създаване
2005

Служители
42

Бранш
Правни услуги

Как да ни намерите

Адвокатско дружество Димитров, Петров и Ко.

бул. Тодор Александров 28, ет. 7 и ет. 10
1303 София

Telephone: 02/ 421 42 01

Email: info(at)dpc.bg
Homepage: http://www.dpc.bg

Година на създаване
2005

Служители
42

Бранш
Правни услуги

Лице/-а за контакт

Богдан Петров
Управител

Година на създаване
2005

Служители
42

Бранш
Правни услуги