Адвокатско дружество Диков и Дикова

Описание на дейността

Консултации и представителство по гражданско, търговско и административно право

Правна форма
Адвокатска кантора

Година на създаване
2015

Служители
2

Бранш
Правни услуги

Как да ни намерите

Адвокатско дружество Диков и Дикова

ул. Георг Вашингтон 13, ет. 4
1000 София

Telephone: 02/ 974 58 98

Email: office(at)ddnpartners.eu
Homepage: http://www.ddnpartners.eu

Правна форма
Адвокатска кантора

Година на създаване
2015

Служители
2

Бранш
Правни услуги

Лице/-а за контакт

Марина Дикова
Управител

Петър Диков
Управител

Правна форма
Адвокатска кантора

Година на създаване
2015

Служители
2

Бранш
Правни услуги