Агромил България

Описание на дейността

Производство на брашно и ориз, търговия със зърно, публичен склад за съхранение на зърно

Правна форма
АД

Година на създаване
k.A.

Служители
40

Бранш
Хранително-вкусова промишленост

Как да ни намерите

Агромил България

ул. Георги Бенев 16
4003 Пловдив

Telephone: 032/ 901 639
Fax: 032/ 962 911, 02/ 865 06 77

Email: office(at)agromill.com
Homepage: http://www.agromill.com

Правна форма
АД

Година на създаване
k.A.

Служители
40

Бранш
Хранително-вкусова промишленост

Лице/-а за контакт

Красимир Влахов
Изпълнителен директор

Славянка Хатибова
Юрисконсулт

Правна форма
АД

Година на създаване
k.A.

Служители
40

Бранш
Хранително-вкусова промишленост