Адванс Интернешънъл

Описание на дейността

Инженерингови дейности и технически консултации относно осветителни системи, проучване и анализ на възможностите за повишаване на енергоспестяването чрез проектиране и инсталиране на нови осветитлни системи, тяхното автоматизиране. Вътрешен и международен транспорт и спедиция.

Правна форма
ЕООД

Година на създаване
2017

Служители
9

Бранш
Транспорт, спедиция, логистика, Информационни технологии, софтуер, обработка на данни, Строителство, планиране, управление на проекти, Енергетика, газ, възобновяеми енергийни източници

Как да ни намерите

Адванс Интернешънъл

бул. Симеоновско шосе 24
1700 София

Telephone: 02/ 400 51 00

Email: yoana(at)advance-international.com
Homepage: http://www.aee.bg

Правна форма
ЕООД

Година на създаване
2017

Служители
9

Бранш
Транспорт, спедиция, логистика, Информационни технологии, софтуер, обработка на данни, Строителство, планиране, управление на проекти, Енергетика, газ, възобновяеми енергийни източници

Лице/-а за контакт

Йорданка Лазарова
Мениджър Бизнес развитие

Правна форма
ЕООД

Година на създаване
2017

Служители
9

Бранш
Транспорт, спедиция, логистика, Информационни технологии, софтуер, обработка на данни, Строителство, планиране, управление на проекти, Енергетика, газ, възобновяеми енергийни източници