АБГ Адвайс

Описание на дейността

Счетоводни, данъчни и бизнес консултации, счетоводно отчитане, съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, независим финансов одит на финансови отчети на предприятия

Правна форма
ЕООД & КО.КД

Година на създаване
2014

Служители
3

Бранш
Правни услуги, Счетоводни услуги, данъчни консултации, одит

Как да ни намерите

АБГ Адвайс

бул. Осми Приморски Полк 60, ет. 2, офис 1
9002 Варна

Telephone: 052/ 648 811
Fax: 052/ 638 822

Email: abg.advice(at)gmail.com
Homepage: http://www.bulgarischekanzlei.de

Правна форма
ЕООД & КО.КД

Година на създаване
2014

Служители
3

Бранш
Правни услуги, Счетоводни услуги, данъчни консултации, одит

Лице/-а за контакт

Антония Начева
Управител

Цветелина Илиева
Мениджър екип

Правна форма
ЕООД & КО.КД

Година на създаване
2014

Служители
3

Бранш
Правни услуги, Счетоводни услуги, данъчни консултации, одит