АББ България

Описание на дейността

Технологии за високо напрежение и автоматизация в енергетиката и индустрията

Правна форма
ЕООД

Година на създаване
k.A.

Служители
25

Бранш
Енергетика, газ, възобновяеми енергийни източници, Електроника, електротехника

Как да ни намерите

АББ България

бул. Витоша 89Б, сграда А, ет. 17
1463 София

Telephone: 02/ 807 55 00
Fax: 02/ 807 55 99

Email: office(at)bg.abb.com
Homepage: http://www.abb.bg

Правна форма
ЕООД

Година на създаване
k.A.

Служители
25

Бранш
Енергетика, газ, възобновяеми енергийни източници, Електроника, електротехника

Лице/-а за контакт

Екехард Нойрайтер
Управител

Станчо Станчев
Управител

Правна форма
ЕООД

Година на създаване
k.A.

Служители
25

Бранш
Енергетика, газ, възобновяеми енергийни източници, Електроника, електротехника