АББ България

Описание на дейността

Технологии за високо напрежение и автоматизация в енергетиката и индустрията

Правна форма
ЕООД

Година на създаване
k.A.

Служители
25

Бранш
Енергетика, газ, възобновяеми енергийни източници, Електроника, електротехника

Как да ни намерите

АББ България

бул. Христофор Колумб 9, ет. 3
1592 София

Telephone: 02/ 807 55 00
Fax: 02/ 807 55 99

Email: office(at)bg.abb.com
Homepage: http://www.abb.bg

Правна форма
ЕООД

Година на създаване
k.A.

Служители
25

Бранш
Енергетика, газ, възобновяеми енергийни източници, Електроника, електротехника

Лице/-а за контакт

Екехард Нойрайтер
Управител

Станчо Станчев
Управител

Правна форма
ЕООД

Година на създаване
k.A.

Служители
25

Бранш
Енергетика, газ, възобновяеми енергийни източници, Електроника, електротехника