А и Н Пропърти БГ

Описание на дейността

Разработване на проекти в сферата на недвижимите имоти, проектиране в строителството

Правна форма
ЕООД

Година на създаване
2004

Служители
3

Бранш
Недвижими имоти, сграден мениджмънт, посредничество, консултации, Строителство, планиране, управление на проекти

Как да ни намерите

А и Н Пропърти БГ

ул. Райко Даскалов 1А
4000 Пловдив

Telephone: 032/ 632 225
Fax: 032/ 632 234

Homepage: http://www.anproperty.com

Правна форма
ЕООД

Година на създаване
2004

Служители
3

Бранш
Недвижими имоти, сграден мениджмънт, посредничество, консултации, Строителство, планиране, управление на проекти

Лице/-а за контакт

Мадлена Владимирова
Управител

Правна форма
ЕООД

Година на създаване
2004

Служители
3

Бранш
Недвижими имоти, сграден мениджмънт, посредничество, консултации, Строителство, планиране, управление на проекти