Специализирана комисия „Техника, технологии и иновации”

Председател: Димитър Димитров („Новарто” ООД)

Координатор: Соня Банкова (ГБИТК)

Членове и целева група: фирми членове от браншове с технологична и иновативна ориентация и членове с интерес към тази тематика

Мисия: Целта на комисията е да насърчи обмена на знания, нетуъркинга и сътрудничеството между членовете от браншовете „Технологии” и „Иновации”, както и да дискутира с членовете на Камарата, за да подпомогне с това тяхната работа в България. Към основните направления се числят: обмяна на опит и предоставяне на информация за тенденциите в бранша и анализи, сътрудничество с партньори като държавата и университетит, насърчаване на ко-иновацията сред членовете.

 


Интервю с Димитър Димитров за работата на комисията
Димитър Димитров е партньор в софтуерната компания „Новарто“. От февруари 2013 г. той оглавявя специализираната комисия „Техника, технологии и иновации” към ГБИТК.

Г-н Димитров, каква е основната цел на комисията?

Целта ни е да подпомагаме и улесняваме работата на членовете на Камарата по всички въпроси, свързани с техника, технологии и иновации. Чрез засилен обмен на информация, поддържане на работещи взаимоотношения и споделяне на идеи за съвместни нововъведения, възнамеряваме да засилим ползата от съвета, фокусирайки се върху конкретните технологични нужди и интересите на членовете на Камарата.

Кои според Вас са основните предизвикателства пред компаниите в днешно време, що се отнася до технологии и иновации?

В днешно време ставаме свидетели на огромна по мащаб технологична революция, в следствие на която бизнесите много често не съумяват да се възползват от последните новости. По този начин те са изложени на риска в течение на времето да започнат да изостават от чисто продуктивна точка. Паралелно с това има не малко компании, които осъществяват тази технологична революция и за тях едно от основните предизвикателства е как непрекъснато да оптимизират работата си, като запазят качеството и мащаба на своите иновации.

Как смятате да се справяте с тези предизвикателства чрез специализираната комисия?

Идеите, които имаме, са преди всичко да създадем среда, в която компаниите да обсъждат на експертно ниво значими за тях технологични казуси. Като част от това от една страна планираме да обърнем внимание на това какво правят членовете на Камарата. Това ще включва споделяне на продуктови иновации и ползите от тях, дискусии по релевантните правителствени програми и обмяна на информация с университетите. От друга страна във фокуса на работата ни ще бъде и как работят. Вярваме, че ще е от полза на всеки, ако се споделя опита, натрупан през годините, за това как се стига до определена иновация, как се осигурява нужното й качество и ефективна разработка. Обръщайки внимание на тези два аспекта (какво и как), се надяваме да допринесем не само за по-добрата информираност, но и за реални ползи за членовете на Камарата.

 

 

Соня Банкова

Обучение и квалификация & Фирми членове и събития
Тел.: 02 81630 28
sonia.bankova(at)ahk.bg