Специализирана комисия „Данъци“

Председател: Красен Кискинов (МЕТРО Кеш&Кери България ЕООД)

Координатор: Цанко Цанков (ГБИТК)

Членове и целева група: Целева група на Специализираната комисия „Данъци“ са членовете на ГБИТК, както и редица държавни органи (Министерство на финансите, Парламентарните комисии по финанси и правосъдие и др.).

Мисия: Целите на специализираната комисия включват подобряване на данъчната среда в България, опростяване на работните процедури на данъчните органи, въвеждане на практически правила и успешни практики. За тази цел Специализираната комисия използва наложили се примери от Германия и други развити икономики. Дейността на комисията се изразява и в коментар и даване на оценка на предстоящи законодателни промени, както и последващото им прилагане, насърчаване обмена на опит между членовете на ГБИТК, срещи с представители на финансовата администрация, сътрудничество с други международни камари и др.