Специализирана комисия „Индустрия“

Председател: Лидия Шулева (Бизнес Интелект)

Координатор: Таня Гергинова (ГБИТК) 

Целева група: Членове на ГБИТК

Мисия: Подкрепа на членовете на Камарата в постигането на техните бизнес планове, инициативи по отношение на подобряването на икономическите условия и стопанската политика, участие в програми и проекти, финансирани от фондове на Европейския съюз. Дейността на специализираната комисия „Индустрия“ се изразява в следните инициативи:

  • Организиране на бизнес срещи с представители на публични институции по въпроси, които са от интерес за фирмите
  • Организиране на презентации относно икономическата политика на правителството – промени в законодателството, мерки и схеми, насочени към бизнеса
  • Предоставяне на информация относно възможностите за участие в европейски програми и проекти от оперативните програми
  • Участие в консултативни срещи с представители на правителството и партньорски организации
  • Участие в инициативи на ГБИТК в партньорство с други комисии и консултативни съвети
  • Сътрудничество с ГБИТК - организиране на участие на гост-лектори и експерти
  • Разпространение на информационни материали, проучвания и анализи

Таня Гергинова

Фирми членове и събития
Тел.: 02 816 30 25
tania.gerginova(at)ahk.bg