Специализирана комисия „Здравеопазване“

Председател: Жанет Попова (АМЕТ ООД) и Живко Иванов (Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД)

Координатор: Елвира Блуменберг (ГБИТК)

Членове и целева група: фирми членове от фармацевтичния сектор, както и представители на организации и институции в областта на здравеопазването

Мисия: Една ефективна здравна система е от първостепенно значение за постигането на високо качество на живот. Тя намалява риска от миграцията на добре обучен персонал и по този начин допринася за привличането на инвестиции в страната. Ето защо Германо-Българската индустриално-търговска камара през 2010 г. инициира основаването на Специализирана комисия по здравеопазване. Една от основните задачите на комисията е да предоставя сравнителна информация на лицата, отговорни за вземането на решения в областта на здравеопазването, относно форми и практики, познати от германската здравна система. Съвместната работа в комисията поощрява формирането на редица инициативи за подобряване на българското здравеопазване. За тази цел комисията организира редица срещи между германски и български представители на съответните органи по здравеопазване.

Елвира Блуменберг

Фронт офис
Тел.: 02 81630 10
info(at)ahk.bg
elvira.blumenberg(at)ahk.bg