Специализирана комисия „Енергетика“

Председател: Николай Минков

Координатор: Мила Павлова (ГБИТК)

Членове и целева група: Фирми-членки от енергийния сектор

Мисия: Защитаване правото на коректни и прозрачни правила и норми на българския енергиен пазар. Това е възможно чрез следните средства, които комисията прилага в рамките на дейността си:

  • Регламентирани работни срещи с цел обмен на опит
  • Обмен на статистики с цел постигане на обективна дискусия
  • Разработване на официални позиции и становища, както и предложения за законови промени
  • Участие в обществени изслушвания, парламентарни заседания и други прояви на организации и институции в областта на енергетиката