Специализирана комисия „Compliance“

Председател: Светлин Адриянов (Пенков, Марков и Партньори)

Координация: Илия Тодоров (ГБИТК)

Членове и целева група: Членовете на ГБИТК от всички сектори на икономиката: адвокати, служители, отговарящи за Compliance, и заинтересовани служители на фирми, които искат да развиват темата Compliance.

Мисия: За България темата Compliance е от голямо значение, тъй като особено в международната търговия доверието в коректните взаимоотношения е задължително и необходимо като основна предпоставка за отговорно и дългосрочно сътрудничество. Специализираната комисия Compliance предлага на всички работещи в България компании възможност да се запознаят, да разберат и използват възможностите, ползите и предимствата на темата Compliance.

 

Инициативи


Втора конференция Compliance на 27.02.2018 г.

Брошура - Насоки за съответствие. "Комплайънс"

Преглед


Compliance управлението описва предприетите от ръководството мерки за гарантиране спазването на законовите, договорените и другите задължения на фирмата. Като главен критерий служи етичното и отговорното действие на коректно постъпващия търговец. Compliance означава повече от обикновеното спазване на правните норми. Основата на Compliance е спазването на значимите за фирмата закони, като например закона за защита на личните данни, и също така тези, засягащи картелното и трудовото право, както и сигурността на продуктите. Наред с областите със силно правно регулиране, като икономическата престъпност и картелното право, все повече в центъра на вниманието на фирмите навлизат тематики, свързани със социалната сфера или околната среда.

Освен това Compliance управлението обхваща и личния организационен и контролен дълг на ръководството и надзорните органи за предотвратяване на правни нарушения от страна на фирмата.

Не на последно място Compliance представя и операционната организация на компанията, която спомага за предотвратяването на правни нарушения и за "освобождаването" от отговорност на ръководството при нередности. Изискванията, които законите и съдилищата поставят пред фирмите, стават все по-комплексни. С това нараства и рискът за самото ръководство да бъде подведено под отговорност при неизправности. Точно поради тези причини значението на "Compliance", по-сполучливо преведено като "действие при спазването на установените правила", нараства.


 

1.    Адресати

 

2.    Функции

 

 • Защита
 • Маркетинг
 • Превенция от наказателноправни следствия
 • Осигуряване на качеството
 • Иновация
 • Надзор

  Илия Тодоров

  Кьолнски панаир
  Представителство в България
  Tel.: 02 81630 32
  ilia.todorov(at)ahk.bg