Специализирани комисии

Специализирана
комисия

Председател

Координатор

Обучение и квалификация

д-р Любов Попова
(Германо-български професионален център)

Биляна Генова
Тел.: 02 81630 23
bilyana.genova(at)ahk.bg

Банково и застрахователно дело

Франк Янсен
(СИБАНК)

Татяна Делчева
Тел.: 02 81630 21
tatyana.delcheva(at)ahk.bg

Данъци

Красен Кискинов
(МЕТРО Кеш&Кери България)

Цанко Цанков
Тел.: 02 81630 24
tzanko.tzankov(at)ahk.bg

Енергетика

Радослав Миков
(Волф Тайс)

Кармен Вранчев
Тел.: 02 81630 13
karmen.vranchev(at)ahk.bg

Здравеопазване

Жанет Попова
(АМЕТ)

Живко Иванов
(Ес Джи Пи-Био Дайнамикс)

Елвира Блуменберг
Тел.: 02 81630 10
elvira.blumenberg(at)ahk.bg

Транспорт, логистика и инфраструктура

Франк Марковиц
(Шенкер)

Кремена Вълчева
Тел.: 02 81630 27
kremena.valcheva(at)ahk.bg

Compliance

Светлин Адрианов
(Пенков, Марков и партньори)

Илия Тодоров
Тел.: 02 81630 32
ilia.todorov(at)ahk.bg

Право

д-р Мая Найденова
(д-р Мая Найденова, адвокат)

Цанко Цанков
Тел.: 02 81630 24
tzanko.tzankov(at)ahk.bg

Индустрия

Лидия Шулева
(Бизнес Интелект)

Таня Гергинова
Тел.: 02 81630 25
tania.gerginova(at)ahk.bg

Техника, технологии и иновации

Димитър Димитров
(Новарто)

Соня Банкова
Тел.: 02 81630 28
sonia.bankova(at)ahk.bg