Програма на панаирите през 2017 г.

Прорамата на Нюрнбергския панаир можете да видите тук