Икономическите показатели в резюме

Германия

Икономически индикатор

България

 

Общи данни

 

81,5 млн.
(Федерална статистическа служба на Германия: 2015)

Население

7,2 млн.
(Национален статистически институт, България: 2015)

357 375 кв. км
(Федерална статистическа служба на Германия: 2015)

Площ

110 994 кв. км
(Министерски съвет, България: 2015)

3026 млрд. евро
(Федерална статистическа служба на Германия: 2015)

БВП

44 млрд. евро (Национален статистически институт, България: 2015)

 

Икономика

 

1,7 %
(Федерална статистическа служба на Германия: 2015)

Ръст на БВП

3 %
(Федерална статистическа служба на Германия: 2015)

71,6 % от БВП  (Федерална статистическа служба на Германия: 2015)

Държавен дълг

26,4 % от БВП 
(Федерална статистическа служба на Германия: 2015)

0,3 %
(Евростат: 2015)

Инфлация

-0,1 %
(Евростат: 2015)

81

Индекс на корупция

(Corruption Perception Index на Transparency International: 0 = макс., 100 = мин.)

41

 

Пазар на труда

 

3612 евро
(Федерална статистическа служба на Германия: 2015)

Средна работна заплата

479 евро
(Национален статистически институт, България: 2015)

102,8 
(Евростат: 2015)

Производителност на труда

(средна стойност за ЕС=100%)

112,8
(Евростат: 2015)

6,4 %
(Евростат: 2015)

Безработица

9,2 %
(Евростат: 2015)