Икономическите показатели в резюме

Германия

Икономически индикатор

България

 

Общи данни

 

82,2 млн.
(Федерална статистическа служба на Германия: 2015)

Население

7,2 млн.
(Национален статистически институт, България: 2015)

357 137 кв. км
(Федерална статистическа служба на Германия: 2016)

Площ

110 994 кв. км
(Министерски съвет, България: 2016)

3 132,6 млрд. евро
(Федерална статистическа служба на Германия: 2016)

БВП

47,3 млрд. евро (Национален статистически институт, България: 2016)

 

Икономика

 

1,9%
(Федерална статистическа служба на Германия: 2016)

Ръст на БВП

3,4%
(Национален статистически институт, България: 2016)

68,3% от БВП  (Федерална статистическа служба на Германия: 2016)

Държавен дълг

29,5% от БВП 
(Национален статистически институт, България: 2016)

0,4%
(Федерална статистическа служба на Германия: 2016)

Инфлация

-0,8%
(Национален статистически институт, България: 2016)

81

Индекс на корупция

(Corruption Perception Index на Transparency International: 0 = макс., 100 = мин.)

41

 

Пазар на труда

 

3 703 евро
(Федерална статистическа служба на Германия: 2016)

Средна работна заплата

485 евро
(Прогноза на основата на данни на Националения статистически институт, България: 2016)

105,9%  
(Евростат: 2015)

Производителност на труда

(средна стойност за ЕС=100%)

44,2% 
(Евростат: 2015)

6,1%
(Федерална статистическа служба на Германия: 2016)

Безработица

7,6%
(Национален статистически институт, България: 2016)