Преки инвестиции от Германия

  • Преките инвестиции от Германия за 2015 г. са в размер на 175,6 млн. евро (според данни на БНБ)

Търговски стокообмен Германия-България

  • Германия е най-важният чуждестранен пазар за български стоки и услуги.
  • Oт 1993 г. (основаване на първото представителство на Германската икономика в България) насам търговският обмен между Германия и България е нараснал осем пъти.
  • През 2015 г. при обмена е отчетен рекорд от 6,3 млрд. евро. Това е ръст от  6,5 %.
  • Износът от България към Германия за 2015 г. се равнява на 2,8 млрд. евро, а вносът от Германия към България е на стойност 3,5 млрд. евро.