10 причини да се инвестира в Германия

 • Голям вътрешен пазар, водеща икономика (4-то място в света) и лесен достъп до силните икономически пазари в ЕС

 • Глобално ориентирана икономика (3-то място по износ в световен мащаб)

 • Добро съотношение разход-полза, висока покупателна способност, атрактивен пазар за нишови продукти

 • Висококачествена образователна система, наличие на професионалисти и висока производителност на работната сила, стабилни заплати

 • Силно развит изследователски сектор, водещ потенциал за високи технологии и иновации

 • Много добра инфраструктура, отлична енергиина и комуникационна мрежа

 • Множество атрактивни и индивидуални програми за насърчаване на инвеститори

 • Насърчаване на конкурентноспособността чрез справедливи данъчни ставки

 • Правна сигурност за фирми и инвеститори и защита на интелектуалната собственост

 • Високо качество на живот с оглед на здравно и социално осигуряване, природни дадености и култура

  Източник: Germany Trade & Invest