10 причини да се инвестира в България

  • Плосък данък от 10 % (данък върху доходите и печалбата)

  • Атрактивно географско разположение на пресечната точка между Европа, Азия и ОНД

  • Стабилен валутен курс (българският лев е приравнен към еврото)

  • Възможност да се достигне висока печалба въз основата на професионален мениджъмнт

  • Ангажирани, възприемчиви служители, които с желание подхождат към чуждестранни работодатели

  • Нарастващ потенциал за българи, завършили образованието си в чужбина, които биха се развивали професионално в България при наличието на подходящи условия 

  • Силна германо-българска мрежа

  • Ниски разходи за персонал (средна работна заплата към края на 2013 г. 400 евро)

  • Значителен брой потенциални служители с немски език

  • Продължителност на полет до и от Германия около 2 часа