Икономически показатели

Германия

Икономически индикатор

България

 

Общи данни

 

80,524 млн.

(Федерална статистическа служба на Германия: 2013)

Население

7,245 млн.
(Национален статистически институт, България: 2013)

357.169 кв. км
(Федерална статистическа служба на Германия: 2013)

Площ

110.994 кв. км
(Министерски съвет, България: 2013)

2.737,6 млрд. евро
(Федерална статистическа служба на Германия: 2013)

БВП

40,05897 млрд.  евро (Национален статистически институт, България: 2013)

 

Икономика

 

0,4%
(Федерална статистическа служба на Германия: 2013)

Ръст на БВП

1,6%
(Федерална статистическа служба на Германия: 2013)

74,6% от БВП  (Федерална статистическа служба на Германия: 2013)

Държавен дълг

18,9% от БВП 
(Прогноза на основата на данни на Националния статистически институт, България: 2013)

1,6%
(Евростат: 2013)

Инфлация

0,4%
(Евростат: 2013)

78

Индекс на корупция

(Corruption Perception Index на Transparency International: 0 = макс., 100 = мин.)

41

12,2%
(Икономически институт Тюбинген: 2013)

Сива икономика

около 40% между 2009-2013 (Асоциация на индустриалния капитал в България)

40% oт БВП
(Евростат: 2013)

Данъчна тежест

28,7% от БВП 
(Евростат: 2013)

 

Пазар на труда

 

3.449 евро
(Федерална статистическа служба на Германия: 2013)

Средна работна заплата

433 евро
(Национален статистически институт, България: 4. тримесечие 2013)

126%
(Евростат: 2013)

Производителност на труда

(средна стойност за ЕС=100%)

44%
(Евростат: 2013)

6,5%
(Евростат: март 2013)

Безработица

13,1%
(Евростат: март 2013)