Данни за автора

Германо-Българска индустриално-търговска камара
Ул. Ф.Ж. Кюри 25 A
1113 София, България
Тел.:  +359 2 81630 10
Факс:  +359 2 81630 19
info(at)ahk.bg
Идент. Nо: BG131218681
Главен управител:
Д-р Митко Василев
Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) не поема отговорност или гаранция за съдържанието и актуалността на публикуваната тук информация. При линкуваните чужди интернет страници ГБИТК не поема отговорност за коректността на съдържанието им.