Млади специалисти от различни браншове ще бъдат обучени в сферата на енергийната ефективност

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) ще посредничи при обучаването на млади специалисти от различни фирми и браншове в сферата на енергийната ефективност, управлението на ресурсите и фирмената мобилност. Проектът „Young Energy Europe“ (YEE) е част от Европейската инициатива за опазване на климата (EUKI), която Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност създаде миналата година в отговор на Парижкото споразумение относно изменението на климата от 2015 г.

Целта на проекта, който се финансира от федералното министерство, е да подобри мерките, които компаниите предприемат за опазване на климата. Трансферът на знания и опит в посока от Германия към България е заложен като ключов детайл. Проектът ще се осъществява паралелно в четири държави - България, Гърция, Чехия, Унгария в продължение на 3 години.

Бъдещи енергийни скаути ще бъдат обучени да анализират разхода на енергия в предприятията, да измерват потреблението със съответните уреди, да използват и интерпретират получените данни с помощта на ментор от предприятието, където работят. Допълнително ще бъдат развити комуникационните и презентационни умения на участниците. Проектният мениджмънт и изготвянето на икономически анализ също са част от обучението.

Уъркшопите ще се повтарят всяка година с нови групи. Възрастовото ограничение за участниците е до 35 години. Няма възрастово ограничение за менторите и лекторите! 

На 6 февруари 2018 г. се проведе първата среща с мултипликатори, чиято цел бе популяризирането на проекта. Присъстваха представители от три министерства, агенции, фондове и браншови организации. Вижте снимка от събитието.

На 28 февруари 2018 г. в София в SENSE Хотел се проведе първа среща с бъдещи участници и бъдещи лектори по проекта. Вижте снимки от събитието.

На 8 март 2018 г. в Limacon, Пловдив се проведе втора среща с бъдещи участници и бъдещи лектори по проекта. Вижте снимки от събитието.

Ще се радваме на Вашето участие в проекта!

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

Young Energy Europe на EUKI-Конференция в Берлин, проведена на 21. и 22.02.2018 г.

Цанко Цанков

Директор DEinternational
Тел.: 02 81630 24
tzanko.tzankov(at)ahk.bg