Участие на ГБИТК по проект „Young Energy Europe“

 

Германо-Българската индустриално-търговска камара подписа договор по проект "Young Energy Europe" в рамките на Европейската инициатива за опазване на климата. Young Energy Europe е проект, чиято цел е да подобри мерките за опазване на климата. Млади специалисти от различни фирми и области ще бъдат обучени като енергийни скаути, като така ще могат да следят и намалят енергопотреблението в предприятията, в които са наети. Обучението включва общо въведение за това как потреблението на енергия влияе върху глобалния климат и как намаляването му може да помогне на фирмите и околната среда. Енергийните скаути се научават да:

  • анализират разхода на енергия в предприятията
  • използват електромери и интерпретират данните им
  • прилагат новопридобитите знания чрез проект за енергийна ефективност на работното място

Програмата е еднакво полезна както за младите професионалисти, така и за предприятията. Използвайки знанията на своите служители, фирмите могат да станат по-енергоефективни и да пестят разходи. За младите специалисти ползата от разработването и въвеждането на нови идеи и решения за своите фирми по пътя към икономика с ниски нива на въглеродни емисии е както в личен, така и в професионален аспект.

Young Energy Europe стартира през ноември 2017 г. в България, Гърция, Унгария и Чехия. Той е организиран от германските двустранни камари. Цялото управление на проекта се осъществява от DIHK Service GmbH.

Политически аспект

През 2015 г. в Парижкото споразумение за изменението на климата международната общност се договори, че средната глобална температура не трябва да надвишава повече от 2°С тази на прединдустриалния период. За да се запазят климатичните промени под опасното ниво, държавите-членки на ЕС работят усилено за намаляване на емисиите и за справяне с неизбежните последици от изменението на климата.

В тази политическа рамка Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност Европейската инициатива за опазване на климата цели насърчаване на сътрудничеството в ЕС в областта на климата и намаляване на емисиите на парниковите газове. Това ще бъде постигнато чрез укрепване на трансграничния диалог и съвместната работа, както и чрез обмяна на знания и опит.

В случай че мин. двама служители (до 35 год.) желаят да се включат в проекта, ще се радваме да заявите интерес чрез онлайн формуляра. Ние ще се свържем с Вас в края на януари 2018 г. с конкретни дати за обучение.

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

Цанко Цанков

Директор DEinternational
Тел.: 02 81630 24
tzanko.tzankov(at)ahk.bg