Задължения за опаковките на стоки за български износители в Германия

 Продавате ли Вашите продукти в Германия? Планирате ли да изнасяте и продавате своите продукти в Германия? Ако отговорът Ви е положителен, информацията от приложената по-долу брошура относно германската Наредба за опаковки ще Ви бъде полезна. Съгласно тази наредба опаковките за продажба на стоки, които се реализират в Германия, се лицензират от страна на производителя или вносителя, пръв пускащ опакованите стоки на пазара в Германия. Засегнати от това са и чужди компании, които изнасят стоки за Германия. 

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА