Инвестиции в Германия

Ние ще Ви подкрепим при желение да инвестирате в Германия, да основете фирма и да се запознаете с Германия като експортен пазар.

Като Германо-Българска индустриално-търговска камара (AHK Bulgarien) Ви осигуряваме директен достъп до всички релевантни участници в насърчаването на германската външна икономика. Като част от мрежата на германските външнотърговски камари поддържаме тясно сътрудничество с:

  • Федералното министерство на икономиката и енергетиката (BMWi)
  • Асоциацията на германските индустриално-търговски камари (DIHK)
  • Агенцията за икономическо развитие на Федерална република Германия (GTAI)
  • Множество федерални асоциации
  • Сдружения за икономическо развитие и др.

Инвестициите са в основата на растежа и заетостта.

Германия се нарежда сред най-желаните инвестиционни дестинации в света: Приблизително 55 000 чуждестранни предприятия са инвестирали почти 600 млрд. евро във Федералната република. Чуждестранните инвестиции осигуряват работни места на над три милиона души. 

10 причини да изберем Германия

1. Водеща икономика

1. Водеща икономика

Германия е моторът на европейската икономика – страната се нарежда на четвърто място в света. От това печелят и инвеститорите. Допълнително предимство е големият германски вътрешен пазар и лесният достъп до растящите пазари в разширилия се Европейски съюз. 

2. Глобален играч

2. Глобален играч

Германия днес е третият по големина износител в света – веднага след Китай и САЩ – след като шест години заемаше челното място. 469 млрд. евро чуждестранни инвестиции говорят сами по себе си: Германия е икономическа дестинация от световна класа.

3. Висока продуктивност

3. Висока продуктивност

Високи постижения и високо качество при намаляващи разходи за труд са тайната на конкурентоспособността на Германия. Реформи в социалната сфера и отнасящи се до работния пазар допринасят за продължаващото подобряване на икономическите рамкови условия. По този начин Германия постига едно от най-добрите в Европа съотношения цена-качество.

4. Отлични специалисти

4. Отлични специалисти

Първокласна образователна система: 81% от германците имат завършено средно или професионално образование – това е доста над средното по данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Стабилни заплати, коректни социални партньори, както и лоялни и мотивирани сътрудници са в основата на предприемаческия успех.

5. Новаторска сила

5. Новаторска сила

Германският новаторски дух е несломим: Германия е изследователска дестинация №1 в Европа. Изследователската дейност и развитието ѝ са приоритет за страната, затова финансовата подкрепа на федералното правителство в тази насока възлиза на милиарди евро годишно. Не е чудно, че в момента Германия е пионер в сферата на високите технологии на международно ниво.

6. Отлична инфраструктура

6. Отлична инфраструктура

Разположена в сърцето на Европа, Германия заема първо място в логистичния сектор. Нашата забележителна енергийна и комуникационна мрежа, заедно с гъстата мрежа на транспортната инфраструктура гарантират навременни доставки и кратки пътища към успеха.

7. Атрактивни програми за насърчаване

7. Атрактивни програми за насърчаване

Германия разполага с атрактивни програми за насърчаване за инвеститори. Във всяка фаза на откриване на търговско представителство са на разположения различни програми – от директни субсидии и пари отпуснати за изследователски цели, до безплатни обучения на специалисти. 

8. Конкурентоспособни данъчни ставки

8. Конкурентоспособни данъчни ставки

Корпоративният данък както и допълнителните разходи по работната заплата в Германия бяха понижени благодарение на обширна реформа. По този начин Германия има значителна преднина пред САЩ, Канада, Италия и Франция и отваря нови врати пред инвеститорите. 

9. Сигурна инвестиционна среда

9. Сигурна инвестиционна среда

„Да имаш право“ в Германия означава „да ти бъде дадено право“. Като модерна държава Германия осигурява на предприятията си необходимата сигурност. Договорните споразумения са правно обвързващи, а интелектуалната собственост бива пазена строго.

10. Първокласно качество на живот

10. Първокласно качество на живот

Германия е модерна, сигурна и отворена за света страна с високо качество на живот. Здравеопазването, възможностите за практикуване на спорт и за прекарване на свободното време, ландшафтът и културата са само някои от причините, защо над седем милиона души са избрали Германия за своя родина. 

Нашите услуги обхващат:

При интерес към безплатен първи разговор, моля, обърнете се към г-н Цанко Цанков на тел.: 0035928163024 или имейл: tzanko.tzankov(at)ahk.bg.  

Цанко Цанков

Директор DEinternational
Тел.: 02 81630 24
tzanko.tzankov(at)ahk.bg