Справка за актуалното състояние на германска фирма

Справка за актуалното състояние на фирма, регистрирана в Германия, може да направите на следната интернет страница: http://www.jusline.de/handelsregister_auszug.html

Цанко Цанков

Директор DEinternational
Тел.: 02 81630 24
tzanko.tzankov(at)ahk.bg