Експортна инициатива Eнергийна ефективност

Във времена, в които запасите от изкопаемите горива намаляват, а цените на енергията непрекъснато се покачват, в цял свят нараства нуждата от иновативни технологии, понижаващи консумацията на енергия. По отношение на енергийната ефективност Германия се радва на отлична репутация.

Под егидата на германското федерално министерство на икономиката и технологиите и негови партньори под марката "Енергийна ефективност - произведено в Германия" от германското федерално правителство се създаде Експортната инициатива Енергийна ефективност. Тя има за цел да подпомага германските доставчици на продукти, системи и услуги в областта на енергийната ефективност. Под тази марка се предлага информационна инфраструктура, обхващаща разнообразни проекти и организации, както и изчерпателна информация относно важни сфери на дейност.

Експортната инициатива Енергийна ефективност е приложима принципно за всички релевантни чуждестранни за германските фирми пазари

За повече информация и актуални събития на Експортната инициатива Енергийна ефективност посетете www.german-energy-solutions.de.  

Биляна Генова

Маркетинг / Бизнес контакти
Тел.: 02 81630 23
bilyana.genova(at)ahk.bg