Платформа B2B Renewable Energies

В2В Renewable Energies е първата вертикална и многоезична онлайн-платформа в областта на възобновяемите енергии с повече от 1200 компании от цял свят. Тя се състои от две части: електронен пазар и информационен портал. Електронният пазар предлага на експортно ориентираните компании уникален уеб-базиран инструмент за създаване на делови контакти и развиване на бизнес дейности по цялата технологична верига. Информационният портал предоставя изчерпателна информация за актуални новини от бранша от цял свят и за международни събития като изложби, конференции или обучения. Същевременно фирмите имат възможността да публикуват многоезични съобщения за пресата в информационния портал, за да достигнат по този начин до подходящи компании от бранша.