За да допринесе активно за опазване на глобалния климат чрез подкрепа на разпространението на германски технологии и да съдейства на германските компании на международните пазари, през 2003 г. германският парламент създаде експортната инициатива Възобновяеми енергии. Инициативата се управлява, координира и финансира от германското федерално министерство на икономиката и енергията (BMWi).

С широк набор от мерки експортната инициатива подпомага германските компании от областта на възобновяемите енергии при навлизането на нови чуждестранни пазари. Информационни услуги за международните пазари, семинари, бизнес делегации в чужбина, установяване на контакти с потенциални партньори от целевата страна и маркетингова подкрепа са само част от началната помощ за международната дейност най-вече на малките и средни предприятия от сектора.

За повече информация и актуални събития на експортната инициатива Възобновяеми енергии посетете www.exportinitiative.bmwi.de.

Минали събития

„Възобновяеми енергии за сгради“, 16-19 юни 2014 г.

Конференция и индивидуални бизнес срещи „Използване на биоенергия – твърда биомаса и биогаз за топло- и електропроизводство“, 8-10 октомври 2013 г.