Информация за кредитоспособност на фирми

 

DEinternational, отделът за услуги към Германо-Българската индустриално-търговска камара, може да Ви осигури сведения за кредитоспособността и извлечения от търговските регистри на избрани от Вас фирми.

Цанко Цанков

Директор DEinternational
Тел.: 02 81630 24
tzanko.tzankov(at)ahk.bg