DEinternational - марката за услуги

ГБИТК подпомага икономическите отношения между Германия и България. За тази цел предлагаме услуги под марката за услуги DEinternational на български и на немски предприятия.

DEinternational е марката за услуги на германските външнотърговски камари и е първият адрес за контакт в 130-те германски външнотърговски камари, на делегираните бюра и на представителствата на германската икономика по цял свят. Услугите, които предлага DEinternational, са с единен световен стандарт за качество и са ориентирани към нуждите на малките и средни предприятия.

Благодарение на широкия спектър от услуги ние можем да задоволим всички нужди на предприятията, от предоставянето на общи информационни услуги до организирането на посещения и бизнес делегации, от посредничество при създаване на делови бизнес контакти с местни компании до учредяване на търговски дружества. Нашите сътрудници познават отлично особеностите на локалния пазар и Ви помагат да се ориентирате бързо и успешно в непознати за Вас условия.

В лявата колона може да намерите по-подробна информация за предлаганите от нас услуги. Ще се радваме на Вашите въпроси, изпратени по E-Mail, телефон или факс.

Цанко Цанков

Директор DEinternational
Тел.: 02 81630 24
tzanko.tzankov(at)ahk.bg