Защита на личните данни
Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) отдава голямо значение на защитата на личните данни. Ние бихме искали да знаете, кога и какви Ваши данни използваме. Затова предприехме технически и организационни мерки, които строго регламентират правилата по отношение на защитата на личните данни и ще бъдат спазени, както от нас, така и от трети страни.
За да подобрим качеството на услугите си, в хода на разработка на нашия сайт и имплементирането на нови технологии, може да се наложат необходими промени в съдържанието на този текст. Затова Ви препоръчваме да се запознаете с политиката за защита на личните данни и да следите за промени.
Достъп до интернет услугите
Всеки достъп до интернет услугите на ГБИТК се запазва в определена база от данни, в която биват съхранявани следните данни в срок от максимум 3 месеца.

  • IP адрес
  • Име на изтеглените данни
  • Дата и час на изтегляне
  • Количество изтеглени данни
  • Съобщение дали изтеглянето на данни е било успешно


Запазените данни биват използвани единствено за оптимизиране на интернет услугите. Ако поръчвате информационни материали или брошури, ние Ви питаме за Вашето име и други лични данни. Вие лично решавате дали да ни предоставите тези данни. Ние от своя страна съхраняваме Вашите лични данни на добре защитени сървъри в Германия. Достъпът до тях е възможен единствено от упълномощени за това лица, които са технически, търговски или редакционно ангажирани с поддръжката на сървъра.
Предоставяне на лични данни на трети страни
Данни, които при достъп до интернет услугите на ГБИТК са протоколирани, биват предавани на трети лица само, ако сме задължени правно или чрез решение на Съда, или в случаите на нападение на интернетструктурата ни за правно или наказателно преследване. Предоставянето на данни за други некомерсиални или комерсиални цели не се осъществява.
В случаите на поръчка на информационни материали използваме само тази лична информация, дадена ни от Вас, и то само в рамките на ГБИТК и фирмата, която изпраща брошурите. Без Вашето изрично съгласие не предоставяме информацията на трети страни. 
Употреба на кукита (Cookies)
Информация може да бъде получена индиректно чрез вашия IP адрес, вътрешните страници и реда, в който ги посещавате и имат статус на кукита (cookies), които са поставени на Вашия компютър от сайта. Тази информация се използва за подобряване на уеб сайта и по никакъв начин не Ви идентифицира лично.
На определени страници се появяват кукита, без ние да сме направили указание за това. Повечето браузери са настроени да приемат кукита автоматично. Въпреки това Вие можете да деактивирате съхраняването им или да определите настройките на браузера си да съхранява кукита само във времето, което сте в Интернет.
Защита на малолетни
Лица под 18 години не трябва без разрешенето на родителите или на социалните власти да ни предоставят лични данни. Ние не изискваме лични данни от деца и младежи. Умишлено не събираме такива данни и не ги представяме на трети страни.
Препратки към други уебсайтове
Съдържанието на интернет страницата ни съдържа препратки към линкове на интернет страници на други фирми. Не поемаме отговорност за това, че тези други фирми спазват защитата на лични данни. 
Контакт:
За повече информация, свързана с обработката на личните данни, сме на Ваше разположение:
г-н Андреас Шефер
Германо-Българска индустриално-търговска камара
Ул. Фр. Ж. Кюри 25 A
1113 София
Тел. +359 2 81630 20 
E-mail: andreas.schaefer(at)ahk.bg 
  
София, 01.08.2008