Портал за доставчици

С цел да отговори на интереса на германските фирми към българския пазар и да покаже възможностите на българската икономика, ГБИТК стартира свой "Портал за доставчици". Включвайки своя фирмен профил на немски език в "Портала за доставчици" българските предприятия от сектора за поддоставки имат възможност да привлекат нови клиенти и да популяризират своите продукти и услуги в Германия.

Нашите услуги

Търсите ли нови възможности за пласмент на Вашите продукти в Германия?
ГБИТК ви предлага възможността да включите Вашият фирмен профил на немски език в нашия „Портал за доставчици.
Условия