Условия за публикуване на рекламен банер

Поставяне на

рекламен банер

Цена за

членове на

ГБИТК

(без ДДС)

Цена за

нечленове

на ГБИТК

(без ДДС)

 

 

Интернет страница

ГБИТК

(заглавна страница)

500 евро

3 месеца

 

600 евро

3 месеца

 

1000 евро

6 месеца

 

1200 евро

6 месеца

2000 евро

1 година

 

2400 евро

1 година

 

Месечен електронен

бюлетин на ГБИТК

(немска и българска версия)

 

100 Euro

1 Ausgabe

120 Euro

1 Ausgabe