Публикуване на обява

Цена за

членове на

ГБИТК

(без ДДС)

Цена за

нечленове

на ГБИТК

(без ДДС)

   в B2B-ONLINE на Интернет страницата

   на ГБИТК: http://bulgarien.ahk.de

   (немска и българска версия)

   В една от категориите:

   

   - Обяви за работа

   - Обяви за недвижими имоти

   - Предложения

 

100 евро

1 месец

120 евро

1 месец

200 евро

3 месеца

240 евро

3 месеца

600 евро

1 година

720 евро

1 година

 

 

Лице за контакт

Гергана Генова
Връзки с обществеността
Тел +359 2 81630 22
gergana.genova(at)ahk.bg